دانلود آهنگ سختی تو راش باشه عرفان

چهارشنبه - 9 نوامبر 2022

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه فلوسانگ 🎚 دانلود اهنگ سختی تو راش باشه با صدای عرفان به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : ARFAN | SKHTY TV RASH BASHH With Text And 2 Quality 320 And 128 On flosong.ir

آه بنویسین خط من هه هه 🎚⌛

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎚⌛

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎚⌛

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎚⌛

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎚⌛

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎚⌛

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎚⌛

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎚⌛

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎚⌛

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎚⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎚⌛

خط من

هر جا که من برم 🎚⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎚⌛

خط من

هر کی که باهام باشه 🎚⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎚⌛

خط من

هر جا که من برم 🎚⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎚⌛

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎚⌛

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎚⌛

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎚⌛

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎚⌛

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎚⌛

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من)2بار 🎚⌛

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎚⌛

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎚⌛

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎚⌛

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎚⌛

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎚⌛

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎚⌛

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎚⌛

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎚⌛

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎚⌛

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎚⌛

🎚⌛

آه بنویسین خط من هه هه 🎚⌛

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎚⌛

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎚⌛

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎚⌛

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎚⌛

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎚⌛

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎚⌛

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎚⌛

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎚⌛

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎚⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎚⌛

خط من

هر جا که من برم 🎚⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎚⌛

خط من

هر کی که باهام باشه 🎚⌛

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎚⌛

خط من

هر جا که من برم 🎚⌛

خسته و در به در

همراه من سفر 🎚⌛

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎚⌛

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎚⌛

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎚⌛

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎚⌛

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎚⌛

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من)2بار 🎚⌛

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎚⌛

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎚⌛

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎚⌛

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎚⌛

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎚⌛

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎚⌛

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎚⌛

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎚⌛

سختی تو راش باشه

خط من 🎚⌛

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎚⌛

همراه من سفر

خط من 🎚⌛

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎚⌛

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎚⌛

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎚⌛

🎚⌛

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند